Privacy Statement

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด (Super Resume) เป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านรายละเอียดของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อตกลงการใช้บริการ เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของการใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ใน ซูเปอร์เรซูเม่และเว็บไซต์จ็อบท็อปกันที่อยู่ใน www.superresume.com และ www.jobtopgun.com (เว็บไซต์) ตามลำดับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงการใช้บริการนี้ ประกอบด้วยข้อตกลงระหว่างท่านและท็อปกันในแง่ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ การเช้าชมเว็บไซต์ทั้งสองเว็บไซต์โดยวิธีการใดก็ตาม หรือการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ แสดงว่าท่านยอมรับข้อตกลงและกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดนี้ท็อปกันแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจกับข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับทราบข้อตกลงล่าสุด

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ Superresume.com และ Jobtopgun.com โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม เพื่อใช้บริการที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกและให้ข้อมูลของท่านกับทางเว็บไซต์ การให้บริการอาจไม่สามารถดำเนินได้อย่างเหมาะสมหากท่านไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เราจึงขอแนะนำให้ท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับบริการที่เหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

หน้าเว็บไซต์ต่างๆ อาจประกอบไปด้วยลิ้งค์ที่สามารถนำท่านออกจากเว็บไซต์ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นได้ อาทิเช่น เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านต้องรับทราบว่าบุคคลที่สามนี้อาจเก็บข้อมูลจากท่านหรือเกี่ยวกับท่านได้ ซึ่งนอกเหนือการดูแลของท็อปกัน ท็อปกันจะไม่รับผิดชอบการใช้ข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยบุคคลที่สาม ท็อปกันแนะนำให้ท่านทบทวนข้อตกลงการใช้บริการที่แจ้งไว้ในแต่ละเว็บไซต์เพื่อให้ท่านแน่ใจว่าท่านสามารถยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของแต่ละเว็บไซต์ได้

ในระหว่างขั้นตอนการเปิดใช้บริการเว็บไซต์ เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลทั้งหมดหรือข้อมูลบางส่วนของข้อมูลดังต่อไปนี้ : ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ ความสนใจและงานอดิเรก ทักษะและงานอดิเรก ประสบการณ์การทำงาน เป้าหมายของการทำงาน และข้อมูลอื่นๆ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการป้องกันด้วยระบบรหัสผ่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับเว็บไซต์มีการป้องกันจากการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกเปิดเผยให้ผู้อื่นได้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการหรือจุดประสงค์อื่นๆของเว็บไซต์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับท็อปกันไม่ได้ถูกป้องกันด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับ (Encryption Technology) ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ท่านไม่เปิดเผยรหัสลับของท่านกับผู้ใดก็ตาม รวมถึงกรณีที่พนักงานของบริษัทท็อปกันอาจขอรหัสลับของท่านผ่านทางอีเมล์ เราไม่ให้หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเรากับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายร้องขอหรือกรณีที่จำเป็นเพื่อให้การบริการดำเนินไป หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อ


ชื่อ : นาย พงษ์ศักดิ์ พงศ์เกรียงยศ (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) บริษัท ท็อปกัน จำกัด


ที่อยู่ : 172/2 ซอยพานิชกุล ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110


อีเมล์ : pongsak@topgunthailand.com

2. วิธีการแก้ไขข้อมูลหรือการปฏิเสธรับอีเมล์
โปรดช่วยเหลือเราในการให้ข้อมูลล่าสุดกับทางเว็บไซต์ โดยกรุณาแจ้งให้เราทราบหากท่านเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด เราจะติดต่อกับท่านเป็นระยะๆ ด้วยเคล็ดลับ คำแนะนำ หรือบทความที่สามารถให้ประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาทางสายอาชีพของท่าน ความถี่ในการส่งข่าวสารเหล่านี้อาจหลากหลายได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของท่านหรือข้อมูลของท่านที่เรามี หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อจากทางเรา ท่านสามารถปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้โดยทำตามขั้นตอนที่เราแจ้งไว้ ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการรับการติดต่อจากทางท็อปกันในอนาคต เรายินดีที่จะนำชื่อของท่านออกจากรายชื่อผู้ติดต่อของเรา อย่างไรก็ตาม การจัดการข้อมูลบางอย่างอาจมีความยุ่งยาก หากไม่สามารถเป็นไปได้ที่จะนำข้อมูลของท่านออกจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดของเรา เราสามารถสัญญาได้เพียงว่าเราจะนำข้อมูลของท่านออกจากรายการที่เราควบคุมได้ เราไม่มีความรับผิดชอบใดๆ หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วงได้ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ topgun@topgunthailand.com


3.
การรวบรวมข้อมูล
เพื่อประเมินเว็บไซต์และเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้เสนอเนื้อหาและบริการที่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลการติดต่อ (เช่น อีเมล์) จากผู้ใช้บริการ เราติดตามข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติโดยตั้งอยู่บนพฤติกรรมการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนนี้สำหรับการวิจัยภายในเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการของเรา รวมถึงพฤติกรรมการใช้เพื่อให้เข้าใจ ปกป้อง และให้บริการผู้ใช้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลส่วนนี้อาจรวมไปถึง URL ที่ท่านใช้ก่อนมาถึงหน้าเว็บไซต์ของเรา (ไม่ว่า URL นี้จะอยู่บนเว็บไซต์ของเราหรือไม่ก็ตาม) URL ที่ท่านใช้ถัดไปจากเว็บไซต์ของเรา (ไม่ว่า URL นี้จะอยู่บนเว็บไซต์ของเราหรือไม่ก็ตาม) ข้อมูลเบราเซอร์ของคอมพิวเตอร์ และ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อพัฒนาข้อมูลทางประชากรศาสตร์ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ ข้อมูลที่รวบรวมไว้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวม ข้อมูลทางสถิติ กับ พันธมิตร ผู้ให้การสนับสนุน บริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม เพื่อที่จะให้บริการซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับท่าน


4. การใช้ข้อมูลคุกกี้
ท็อปกันอาจใช้ข้อมูลคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นครั้งคราว “คุกกี้”เป็นข้อมูลตัวอักษรที่เก็บไว้โดยเบราเซอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ การใช้ข้อมูลคุกกี้ทำให้เราทราบข้อมูลการใช้ของท่านบนเว็บไซต์ของเรา อาทิเช่น ท่านใช้บริการเว็บไซต์ของท็อปกันมากกว่า 1 ครั้งหรือไม่ ท่านพบเว็บไซต์ของเราอย่างไร ข้อมูลส่วนนี้ทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของท็อปกัน และใช้ความพยายามที่จะทำให้การเล่นเว็บไซต์ง่ายสำหรับคุณ โดยที่เราจะบันทึกรหัสลับและการปรับแต่งการใช้งาน ขณะที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ การปรับปรุงและอัพเดทเว็บไซต์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เราได้จากการใช้คุกกี้ อาทิเช่น จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหมด และจำนวนหน้าที่ถูกเปิด เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อป้องกันการใช้คุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านปฏิเสธการใช้งานของคุกกี้ ท่านจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติเด่นบางประการของเว็บไซต์เราได้

ในบางกรณี เราอาจติดตามหรือรวบรวมข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของท่าน โดยใช้ “gifs” (Web bugs) หรือเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งเป็นเลขที่ที่กำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ (IP Address) หรือโดย URL ที่ท่านใช้ก่อนหรือหลังเข้าเว็บไซต์ของเรา วิธีการเหล่านี้ทำให้เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานของเว็บไซต์ได้ อาทิเช่น เพจของเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด และทำให้สามารถติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน อาทิเข่น งานตำแหน่งใดที่คุณเปิดดูและสมัคร เรายังใช้ข้อมูลส่วนนี้สำหรับสำหรับแก้ปัญหาของเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะบริหารงานเว็บไซต์ และเพื่อที่จะเข้าใจ ปกป้อง และให้บริการผู้ใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปแล้ว เราใช้ข้อมูลส่วนนี้เพื่อการวิเคราะห์ภายใน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจจะให้ไว้กับเรา


5. ข้อมูลส่วนบุคคลในเรซูเม่และประวัติส่วนบุคคล
เนื่องด้วยที่ SuperResume และ Job Top Gun เป็นเว็บไซต์หางาน เรายินดีเสนอ 3 ทางเลือกสำหรับการเข้าถึงเรซุเม่ของท่าน :

i.    ท่านสามารถเก็บเรซูเม่ของท่านในฐานข้อมูลของเรา แต่ไม่อนุญาตให้ถูกค้นหาด้วยผู้ว่าจ้าง การไม่อนุญาต
     ให้เรซูเม่ของท่านถูกค้นหาได้ หมายถึง ท่านสามารถใช้เรซูเม่ของท่านเพื่อสมัครงานออนไลน์ แต่ผู้ว่าจ้าง
    และ ผู้จัดหางานไม่สามารถเข้าค้นหาเรซูเม่ของท่านในฐานข้อมูลของเราได้

ii.  ถ้าท่านอนุญาตให้เรซูเม่ของท่านถูกค้นหาได้โดยไมได้ตั้งค่าให้เป็นความลับหรือซ่อนข้อมูลการติดต่อของ
    ท่าน ดังนั้น บุคคลทั้งหมดที่สามารถค้นหาเรซูเม่ในฐานข้อมูลของเราได้ (หรือการคัดลอกสำเนา) สามารถ 
    เข้าถึงเรซูเม่ของท่านได้

iii. หากท่านมีเรซูเม่ที่เป็นความลับ แต่ใช้สมัครงานผ่านการประกาศตำแหน่งงานบนเว็บไซต์จ็อบท็อปกัน ผู้ว่า
   จ้างที่ท่านเรซูเม่ถึง จะสามารถดูข้อมูลการติดต่อของท่านได้
   เราพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะจำกัดการเข้าใช้เรซูเม่ที่เปิดให้ค้นหาในฐานข้อมูลของเรา (หรือการคัดลอกสำเนา) ให้กับ ผู้ว่าจ้าง ผู้จัดหางาน ผู้จัดการว่าจ้าง ผู้สรรหาผู้บริหารให้องค์กร และฝ่ายบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญ แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของเราได้ เราไม่รับผิดชอบการกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรซูเม่ โดยบุคคลที่สามในขณะที่บุคคลที่สามอยู่ในฐานข้อมูลที่เปิดให้ค้นหาได้ อย่างไรก็ตาม บางส่วนของเรซูเม่ที่เปิดให้ค้นหาได้ (ไม่ใช่ข้อมูลการติดต่อของท่าน) ที่เปิดเผยสู่สาธารณะโดยอัตโนมัติจะสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลใดก็ตามที่ใช้บริการของท็อปกัน ท่านสามารถนำเรซูเม่ของท่านออกจากจ็อบท็อปกันได้ทุกเมื่อ แต่ ผู้ว่าจ้าง ผู้จัดหางาน หรือบุคคลอื่นที่เข้าใช้ฐานข้อมูลเรซูเม่ของท็อปกันได้อาจเก็บสำเนาเรซูเม่ของท่านไว้ในแฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูลของของเขา เราไม่รับผิดชอบการเก็บเรซูเม่ การใช้ หรือความเป็นส่วนตัวของเรซูเม่ หรือของประวัติส่วนตัวในกรณีที่กล่าวมานี้

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนอินเตอร์เน็ต และได้ดำเนินตามขั้นตอนเพื่อส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลที่เรารวบรวมทางออนไลน์ เราใช้ความพยายามตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่จะรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองได้ว่าการติดต่อแบบส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยในวิธีที่ไม่ได้ระบุไว้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ดังนั้น ถึงแม้ว่าเราตกลงที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน เรายังไม่สามารถยืนยัน และท่านไม่ควรคาดหวัง ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการติดต่อแบบส่วนตัวจะมีความเป็นส่วนตัวเสมอ ในฐานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ท่านเข้าใจและยอมรับความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต เอกสารที่ท่านโพสต์หรือที่ท่านใช้ และการกระทำของท่านทั้งในและนอกเว็บไซต์


7. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
ท็อปกันขอสงวนสิทธิในการเข้าใช้และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการบางท่าน ในกรณีที่เราพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลนี้จำเป็นต้องนำไปประยุกต์ใช้ทางกฎหมาย เพื่อประสานงานและเพื่อขอการสนับสนุนจากข้อบังคับใช้ทางกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือความปลอดภัยของจ็อบท็อปกันหรือของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ท็อปกันอาจพยายามที่จะขอความยินยอมของท่านก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม มิใช่ข้อบังคับว่าเราต้องทำเช่นนั้นเสมอไป


8. การแจ้งความเปลี่ยนแปลง
ท็อปกันขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ กรุณาทำความเข้าใจการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับทราบข้อตกลงล่าสุด หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรุณาติดต่อ pongsak@topgunthailand.com

9. ติดต่อเรา
ท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับทางจ็อบท็อปกันโดยส่งอีเมล์มาที่ pongsak@topgunthailand.com หรือส่งจดหมายมาที่ 172/2 ซอยพานิชกุล ถนนสุชุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110